LOGOWANIE

E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
Dodaj zgłoszenie serwisowe

Regulamin zakupów sklepu internetowego 4 gastro


1. Strony umowy

1. Właścicielem Sklepu internetowego 4 gastro, znajdującego się pod adresem www: 4gastro.pl jest przedsiębiorstwo PROSPER z siedzibą: 80-209 Chwaszczyno, ul. Wczasowa 58, NIP: 953-155-48-36, REGON: 221177026.

2. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, urządzeń i sprzętu gastronomicznego.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, w wartościach netto oraz brutto (z podatkiem VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Składanie zamówień

1. Zamówienia prosimy składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mailową potwierdzającą wpłynięcie zamówienia na serwer sklepu oraz zawierającą szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.

3. Jeżeli Klient nie wniesie drogą e-mailową uwag do przedstawionej oferty w dniu złożenia oferty następuje akceptacja przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i jego przystąpienie do umowy kupna - sprzedaży.

4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

6. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

4. Termin realizacji

1. W zależności od formy płatności realizacja zamówienie rozpoczyna się:
⇒ po zaksięgowaniu należności za towar i opłaty za transport - w przypadku przedpłaty przelewem,
⇒ następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia - w przypadku płatności za pobraniem oraz płatności z odroczonym terminem.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Klienta.

3. W przypadku płatności przelewem warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uregulowanie przez Klienta całej należności za zamówienie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek z przyczyn niezależnych od Sklepu.

5. Formy płatności

1. W Sklepie przyjęte są trzy formy płatności: przedpłata przelewem oraz płatność za pobraniem, odroczony termin płatności.

2. Wybierając opcję przedpłaty klient zobowiązany jest wpłacić 100% należności za towar przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj: dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem, numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty, nazwę i adres właściciela rachunku, tytuł zapłaty.

3. Wybierając opcję płatności za pobraniem klient reguluje należność w momencie odbioru przesyłki lub .

4. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności klient reguluje należność zgodnie z warunkami przedstawionymi na fakturze.

5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

6. Dostawa i koszty wysyłki

1. Sklep pobiera opłatę za transport towarów na adres dostawy wskazany przez Klienta.  Opłata ustalona jest  na podstawie uśrednionych kosztów dostawy i jej wysokości publikowana jest na na stronie internetowej Sklepu.

2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia.

3. Opłata za transport nie obejmuje usługi wniesienia. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 31,5 kg.

4. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę transportową jest naruszona Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.

5. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

7. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie FP Prosper zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

2. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres 80-209 Chwaszczyno, ul. Wczasowa 58 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres 4gastro@4gastro.pl.

3. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

4. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury Vat.

5. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych produktów, natomiast nie dotyczy usługi ich przewozu. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem produktów ze Sklepu do Klienta.

7. Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

8. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

2. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych.

3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu protokół reklamacyjny, w formie przewidzianej Ustawą,  listem poleconym na adres 80-209 Chwaszczyno, ul. Wczasowa 58 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres 4gastro@4gastro.pl.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do protokołu reklamacyjnego kopii dowodu zakupu (faktury Vat), oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.

10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Gdańsku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.KONTAKT
+48 58 732 54 80
+48 536 803 448
4gastro@4gastro.pl
© 4gastro.pl   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl

Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia.